СТРОИТЕЛСТВО ПРОЕКТИРАНЕ РЕСТАВРАЦИИ САНИРАНЕ
"ЗАРАСТРОЙ" ООД
 ”ЗАРАСТРОЙ” ООД  гр. Стара Загора е учредена като фирма с Фирмено дело № 168, по описа за 2003 г. на СОС, с предмет на дейност: 
•Изпълнение на строителни обекти на индустриални, жилищни, обществени, административни, туристически и търговски сгради и прилежащата им инфраструктура; 
•Производство на метални конструкции и изделия;
•Саниране на сгради и съоръжения за подобряване на енергийната им ефективност; 
•Реконструкция и ремонтни дейности; 
•Реставрация и консервация на недвижими културни ценности и др.
Дружеството е с богат строителен опит, притежава капацитет за участие в конкурси, в реализация на строителство чрез възлагане от външни инвеститори и е коректен и надежден бизнес партньор. 
От създаването си до 2018 година фирма “Зарастрой” ООД е изпълнила повече от 100 обекта, без забележки от страна на инвеститори и държавни приемателни комисии.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg